Kontakt informacije

Adresa
Đure Đakovića 23
24000 SUBOTICA
Tekući račun: 160-443431-41 Banca Intesa

Telefon
024/572-606

Internet prezentacija: www.snagadobrote.com

E-mail Kola srpskih sestara: snagadobrote(@)gmail.com

E–mail Kola devojaka: kolodevojakasu(@)gmail.com

Informacije:

Predsednik: Prof. dr Jelena Hadži Birovljev
Potpredsednik: Mirjana Salatić
Sekretar: Ljiljana Čović
Blagajnik: Evica Rupar

Preuzmite: Ugovor o donaciji

priznanica